Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Werkboek Christelijk geloof

De academie Theologie werkt aan het boek Werkboek Christelijk geloof. Daarin wordt een didactisch verantwoord onderwijsinstrument gepresenteerd dat het nieuwe handboek Christelijk geloof (Van den Brink en Van der Kooi 2012) toespitst op de beroepspraktijken waarmee godsdienst-pastoraal werkers en leraren godsdienst te maken krijgen.

Stichting Steunfonds CHE steunde de uitgave van dit boek omdat het boek niet op zich staat. Bij de maak van het boek werd de dialoog aangegaan met jonge collega’s. Waar lopen zij tegen aan, welke kloof ervaren zij tussen de praktijk en hetgeen in handboek Christelijk geloof geschreven staat? Het traject heeft tevens tot doel om het ‘kenniskapitaal’ van Jan Hoek optimaal over te brengen op jongere collega’s op het terrein van geloofsleer nu hij is teruggtreden.

Dr. J. Hoek: “Het boek ‘Christelijke dogmatiek’ van G. van den Brink en C. van der Kooi wordt binnen het orthodox protestantisme als een standaardwerk beschouwd. In de praktijk stuitten we erop dat onze studenten het een pittig boek vonden. We hebben daarom een werkboek gemaakt dat de toegankelijkheid vergroot. Door per hoofdstuk de hoofdlijn uit te lichten en verhelderende figuren toe te voegen, helpen we studenten de kernboodschap van het boek te begrijpen. De reacties van zowel docenten als studenten zijn heel positief.”