Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Studentenpastoraat

De overgang van voortgezet onderwijs of het mbo naar het hbo is een grote stap. De student ontwikkelt zich op persoonlijk, beroeps-, en geloofsgebied. Om te helpen in deze ontwikkeling biedt CHE onafhankelijke studentenpastoraat. Uniek, voor een hogeschool. Jaarlijks kloppen meer dan 200 studenten bij de twee studentenpastores aan. Om hierin te kunnen blijven voorzien, subsidieert Stichting Steunfonds CHE deze activiteit.

Nico van der Voet: ‘Studenten komen bij ons met uiteenlopende hulpvragen: problematiek rond zelfbeeld, gezinsrelaties, seksualiteit, rouw, enz. In de begeleiding van studenten stellen we ook de geloofsdimensie aan de orde. Veel studenten geven aan dat hun probleem ook moeite geeft in hun relatie met God. Het studentenpastoraat organiseert ook diverse pastorale kringen, bijvoorbeeld rond identiteit of verliesverwerking, waar studenten met elkaar in gesprek gaan. We zoeken samen naar een andere manier van beleven van problemen.’