Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Project Sociaal Ondernemerschap

Veel van onze studenten en alumni zijn intrinsiek gemotiveerd om van betekenis te zijn voor mensen in hun directe omgeving - mede door hun geloofsovertuiging. Het ontbreekt soms aan handvatten om hier uiting aan te geven. Vanuit verschillende academies van de CHE is het project Sociaal Ondernemerschap gestart. Het project heeft als doel studenten uit te dagen om al tijdens hun studententijd een ondernemende houding te ontplooien en benutten om relevante ervaring op te doen, en mogelijk voor zichzelf een (betaalde)plaats in het werkveld te creëren.

Het project richt zich in deze fase op het bij elkaar brengen van door studenten, alumni en werkveldorganisaties om samen een initiatief in de regio te ontplooien, dat vervolgens al dan niet zelfstandig verder kan gaan. Het concept doet denken aan 'start up platforms' en 'mini­ ondernemingen'.