Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Hope Community

Hope Community is een beweging van CHE'ers die discipelschap en leiderschap willen integreren in hun leven en hun beroep. Hope Community staat voor Jezus volgen, luisterend leven, op elkaar bouwen en durven pionieren. Om ‘pioniers van hoop’ te worden in de samenleving. Hope Community droomt van een samenleving waar mensen geholpen worden door professionals die het volgen van Jezus Christus centraal stellen in hun hele leven.

Hope Teams
Iedere CHE-student die 2e-jaars en hoger is, kan deelnemen aan een Hope Team, een discipelschapstraject naast je studie. Diepgaand, persoonlijk en uitdagend. Een Hope Team bestaat uit een groep van 3-4 studenten o.l.v. een mentor. Studenten bouwen in korte tijd een hechte onderlinge band op en dagen elkaar uit om te groeien in het volgen van Jezus Christus. Tijdens de korte ontmoetingen geeft iedereen antwoord op twee vragen: 1. Wat denk ik dat God mij duidelijk maakt? en 2. Hoe ga ik daar de komende tijd mee aan de slag? De volgende ontmoeting delen de deelnemers met elkaar welke stappen ze hebben kunnen zetten. Zo ontdekken ze stap voor stap hoe God door hen heen wil werken. Deelnemen aan een Hope Team is vrijwillig, studenten krijgen er dus géén studiepunten voor.

Wat zien we gebeuren?
Tijdens de Hope Teams zie we dat studenten leren leven vanuit Gods rust, zicht krijgen op hun roeping en daar ook keuzes in maken, hun identiteit in Christus ontdekken en hoe ze dit stapsgewijs verbinden met hun beroepsvorming. 

Bijdragen

Iedere deelnemende student draagt financieel bij aan Hope Community. Om voor studenten echter geen onnodige drempels op te werpen  houden we de financiële bijdrage per student zo laag mogelijk. Door te doneren aan Stichting Steunfonds t.b.v. Hope Community draagt u bij aan het uitbouwen van de beweging, het bij elkaar komen als Hope Teams en het organiseren van Hope Events (o.a. Hope Team Weekend).

Meer info: www.che.nl/hopecommunity