Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Coachingstraject alumni GPW

Onderzoek onder alumni van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) toont aan dat afgestudeerden moeite hebben bij de start van hun loopbaan. Stichting Steunfonds CHE ziet het nut en de noodzaak in van extra zorg aan individuele studenten.

Het toetreden tot de arbeidsmarkt is lastig voor net afgestudeerden omdat deze zo divers is. De relatief jonge
leeftijd van alumni speelt ook een rol: het is voor een 22-jarige een enorme uitdaging om aan het werk
te gaan in bijvoorbeeld ouderenpastoraat.

De academie Theologie start onder leiding van Teus van de Lagemaat een pilot dat bestaat uit een coachingstraject om studenten als beginnende professionals bij te staan.