Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

100% Meesterproef

Jongens in de basisschoolleeftijd zien steeds minder mannelijke voorbeelden. De academie Educatie van de CHE zet zich in om meer mannen in het onderwijs te krijgen en te behouden gedurende de opleiding. De opleiding Educatie biedt fysieke en geestelijke uitdagingen buiten het curriculum om mannelijke studenten te vormen en laten nadenken over hun rol als man binnen het christelijk basisonderwijs.

Emile van Velsen, directeur Academie Educatie: “Voor kinderen is het heel belangrijk om ook meesters te hebben als voorbeeld. De CHE zet daarom sterk in op meer mannelijke studenten (en het behoud daarvan)op de opleiding Educatie. Een investering vanuit Stichting Steunfonds CHE biedt een enorme kans om een stap voorwaarts te zetten."