Jonas Manusama

Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Meer weten??  

Jeanine Muijs

Student Verpleegkunde

Meer weten??  
Eline Stam
  • Eline Stam

Eline Stam

Student Management Economie en Recht

 

Stichting Steunfonds

Impact hebben in de beroepspraktijk en de samenleving. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wil studenten niet alleen opleiden tot professionals die het vak verstaan, maar ook dat zij toegerust worden om als christen een beroep uit te oefenen. De manier waarop de hogeschool hieraan invulling geeft, kost geld. 


Stichting Steunfonds CHE werft fondsen om daarmee financiële ondersteuning te bieden aan projecten en onderzoeken die een bijdrage leveren aan de beroepspraktijk van christen-professionals. Daarmee zorgt de stichting ervoor dat juist de christelijke vorming de volledige aandacht heeft zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Stichting Steunfonds CHE financiert een aantal activiteiten waarin het christen-zijn tot uiting komt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo draagt Stichting Steunfonds CHE bij in financiële middelen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, publicaties, studiedagen, beurzen voor christen-studenten uit het buitenland en contacten met verwante instellingen in het buitenland. 


Uw steun is nodig
Stichting Steunfonds CHE wil blijven investeren in kennis en onderwijs. Met een donatie aan onze stichting kunt u hieraan bijdragen en steunt u heel concreet een aantal CHE-activiteiten die samenhangen met de christelijke identiteit. We hopen op uw steun!

Vergaderdata

Het Steunfonds vergadert 2 keer per jaar. Aanvragen dienen één maand van tevoren te worden ingediend. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 26 oktober 2017.