Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Joas Tensen 1 okt

Joas Tensen

Student Leraar Basisonderwijs

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Een enorm contrast

Blog Tim van de Kamp

Maandagmorgen, half tien. Een overheersend geluid vult het klaslokaal als er een helikopter laag overvliegt. Murtala laat zijn pen vallen op zijn rekenschrift en schiet overeind van zijn stoel. Een paar minuten geleden keek hij nog geconcentreerd met zijn diepe donkerbruine ogen naar de sommen waarbij je getallen in de goede volgorde moet plaatsen. Siem die naast Murtala zit, draait zich om en vraagt aan Evy of ze iets in de lucht heeft gezien. Met grote ogen geeft ze antwoord op de vraag van Siem: ‘Ik zag een grote zwarte helikopter!’. Een blik in de klas vertelt mij dat inmiddels veel leerlingen de onrust uit de lucht weer zijn vergeten en verder zijn gegaan met de rekensommen.

Mijn aandacht breng ik terug naar het schrijven van een email aan de moeder van Sander die een herkansing krijgt voor de tafel van vier. Nog voordat ik mijn muis beweeg om het mailtje te verzenden hoor ik dat er onrust ontstaat achter in het klaslokaal. Murtala staart in zijn witte shirt naar buiten door het openstaande raam en laat zijn gedachten gaan. Een serieuze uitdrukking staat er op zijn gezicht, hij ziet in de verte de donkere helikopter met machtig lawaai verdwijnen. ‘Murtala, naar je plek!’ Twee donkere ogen kijken verbaasd mijn kant op, het is alsof hij wakker wordt uit een droom. Met die blik loopt hij terug naar zijn tafel voor in de klas bij de instructietafel.

Als iedereen weer ijverig aan de slag is met het rekenwerk, vraag ik Murtala bij mijn bureau. ‘Waar dacht je aan toen je door raam hing naar buiten?’ Murtala antwoordt: ‘Toen ik dat geluid hoorde moest ik denken aan de oorlog in Afrika. Daar werden altijd bommen uit een vliegtuig gegooid.’ Met betraande ogen wordt dit verhaal met mij gedeeld.

Een aantal jaren geleden is deze jongen gevlucht uit Afrika om een veilig heenkomen te zoeken in Nederland. Murtala kijkt hij mij strak aan: ‘Meester, waarvoor is die donkere helikopter?’ Ik mag hem vertellen van het contrast tussen Nederland en zijn land van herkomst. Ik mag het contrasterende verhaal delen over vrede en oorlog. De gespannen blik verdwijnt op het gezicht van Murtala. Hij weet weer dat hij hier goed zit in dit Nederlandse klaslokaal.