Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Subsidiegevers

                                                             

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

www.calibris.nl                              

                                           

                                              

FCB, de arbeidsmarktorganisatie van en voor de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB biedt informatie, ondersteuning en praktische hulpmiddelen voor iedereen die werkzaam is in deze drie branches. Onze focus ligt op onderzoek naar de arbeidsmarkt, instroom personeel, de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers, het terugdringen van ziekteverzuim en veilig en gezond werken. De informatie en middelen die u op deze website vindt ontwikkelen wij samen met werknemers, werkgevers en sociale partners.

www.fcb.nl 

 

                                              

www.gelderland.nl

 

                                               

In POA Valleiregio (Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) werken ondernemers, onderwijs en overheid nauw samen. De deelnemers van het platform willen de lokale en regionale arbeidsmarkt stimuleren. Het platform streeft naar meer werkgelegenheid, goede en relevante opleidingen, re-integratie van uitkeringsgerechtigden en een soepele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. POA Valleiregio is een goede afspiegeling van de spelers op en rond de arbeidsmarkt. POA Valleiregio wil met deze website een meldpunt zijn van ideeën en projecten in het speelveld van onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over wat POA Valleiregio voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

www.poavalleiregio.nl