Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Projectpartners

Het project ‘Samen opleiden in de Gelderse Vallei’ is een samenwerking tussen de welzijnsinstellingen Solidez (Wageningen/Renkum), Welstede (Ede) en de scholen ROC A12 en Christelijke Hogeschool Ede.

Christelijke Hogeschool Ede
De Christelijke Hogeschool Ede is een kenniscentrum met Hbo-opleidingen, nacholing en onderzoek. Specifiek betreft het voor dit project studenten van de opleidingen SPH en MWD van de academie Sociale Studies.
Meer informatie: www.che.nl

ROC A12
ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met ongeveer 120 Mbo-opleidingen. Ruim 10.000 studenten volgen er een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd.
Naast theorielessen doen studenten veel ervaringen op in de praktijk. ROC A12 onderhoudt hiervoor goede contacten met het bedrijfsleven en instellingen uit de regio. Studenten van de volgende opleidingen kunnen geplaatst worden in een leerwerkteam: SCW (sociaal cultureel werk), MZ (maatschappelijke zorg), Jeugdzorg, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, PW (Pedagogisch werk), Sport en beweging en Multimedia.
Meer informatie: www.a12.nl

Solidez
Solidez, welzijn in uitvoering, is een brede welzijnsorganisatie met een uitgebreid dienstenaanbod voor alle inwoners van de gemeente Wageningen en Renkum. We bevorderen kansrijk opvoeden en opgroeien, investeren in leefbaarheid en participatie en bieden hulp en ondersteuning waar nodig. Solidez creëert kansen, benut eigen kracht, initiatief en onderlinge zorg voor welzijn en welbevinden. We pakken maatschappelijke vraagstukken aan: met burgers en waar nodig met andere professionals. ls netwerkbouwer en netwerkpartner dragen we bij aan een vitale samenleving. We maken waar wat we beloven, bouwen aan vertrouwen en treden de weerbarstigheid met souplesse tegemoet. 

Solidez is een organisatie waarin gedreven en professioneel sterke medewerkers zich thuis voelen en ruimte krijgen. Er zijn bij Solidez zo’n 140 medewerkers in dienst en ruim 700 vrijwilligers actief. Onze accommodaties worden door de meest uiteenlopende groepen en organisaties gebruikt.
Meer informatie: www.solidez.nl

Welstede - Middenin de samenleving

Welstede is een maatschappelijke onderneming voor alle inwoners van Ede en omgeving.
Welstede stimuleert de inwoners mee te doen in de samenleving.
De medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken en willen iets betekenen voor anderen.

Wij zijn een middelgrote maatschappelijke onderneming in de gemeente Ede die dienstverlenende activiteiten uitvoert op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en sociaal-cultureel werk. Die laatste categorie valt op haar beurt weer uiteen in buurtwerk, jongerenwerk, werk voor mensen met een beperking en zelfstandige projecten. Binnen de organisatie zijn ongeveer 270 personen werkzaam. Het werk wordt uitgevoerd op meer dan veertig locaties binnen de gemeente.
Meer informatie: www.welstede.nl

Permar Ede

Permar voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld en Renkum. Deze wet is erop gericht mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap in staat te stellen te werken onder aangepaste omstandigheden.
Meer informatie: www.permar.nl