Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

02 april 2012 Verslag teamdag 14 maart 2012

Woensdagochtend, iets voor negen uur. De gastvrouw van het leerwerkteam Pomhorst staat bij de buitendeur als de studenten en de medewerkers langzaam binnendruppelen. Vandaag zullen alle studenten uit alle leerwerkteams, en alle begeleiders een dag met elkaar doorbrengen om na te denken over intervisie en over de goede ervaringen binnen de teams.

Henk Rikkenga, docent aan het ROC, start de ochtend met een korte inleiding over het houden van intervisie. Belangrijke punten hierbij zijn dat er vertrouwen moet zijn tussen de deelnemers zodat iedereen open kan praten en dat iedereen op gelijk niveau staat. Aan het eind van de intervisie moet je je afvragen of er goed gepraat is over de inhoud en of er voldoende aandacht is geweest voor de onderlinge relaties. Iedereeen moet met een goed gevoel weg gaan na een intervisie.            

Na deze inleiding moet een aantal studenten voorin de zaal een fictieve casus bespreken.Hiervan leren we dat het belangrijk is om eerst door te vragen aan degene die de casus inbrengt, en niet direct oplossingen aan te dragen.

Na een kopje koffie of thee met wat lekkers gaan we verder met het programma. Connie Mourits, docent aan de CHE, heeft een aantal vragen op papier gezet die eerst individueel beantwoord moeten worden. Daarna moet in tweetallen gesproken worden over de succesfactoren van het leerwerkteam, en over  tips voor de andere teams. Deze tips moeten vervolgens gedeeld worden met de andere teams. Hierna geven alle teams een korte presentatie over de dingen die goed gaan in hun team, en over de tips die zij gekregen hebben en toe gaan passen in hun eigen team. 

Ondertussen is er ook overleg voor alle medewerkers. Zij bespreken met elkaar hoe het gaat in de teams, welke dingen goed gaan en waarvoor extra aandacht nodig is.

De studenten van de Pomhorst hebben een heerlijke lunch verzorgd. Iedereen eet  en drinkt lekker van de broodjes, salades, gekookte eieren, melk, energy-drink en nog veel meer.                    

Na de lunch geven twee teams een presentatie over het leerwerkteam in het afgelopen half jaar. Door middel van een filmpje en een powerpoint presentatie horen we welke activiteiten er gehouden zijn in de afgelopen periode en hoe het leerwerkteam gedraaid heeft. De presentaties worden besproken door twee, of eigenlijk drie, incognito jury leden. Politica prof. Dr. De Baas van de Universiteit van Harderwijk is erg gegrepen door het enthousiasme en het harde werken van de studenten. Zij geeft aan dat het duidelijk is dat hier geen zesjescultuur heerst, maar de VOC-mentaliteit, en ze zegt erg trots te zijn op alle studenten. Buurtbewoonsters Con Tonnie heeft haar buurman Ton Connie meegenomen. Haar buurman is een wat oudere alleenstaande man, die zich afvraagt welke activiteiten er nou voor hem georganiseerd worden. Hij wordt uitgenodigd op de kaartclub en het eetcafé, en mag als hij dat leuk vindt meehelpen bij de kinderactiviteiten.         

Tot slot van de dag vullen alle studenten een enquête in. De docenten spreken de dag nog even met elkaar door. Er is hard gewerkt. Er worden complimenten uitgesproken voor alle studenten. Iedereen heeft zich goed ingezet.

Ondertussen ruimen de studenten alle spullen weer op. Even na half twee wordt het weer rustig op de Pomhorst. We kunnen terugkijken op een leuke, inspirerende dag!