Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

01 september 2011 Verslag Intro-ochtend 5 september

Vanaf half tien in de ochtend is er bedrijvigheid in de grote zaal van Welstede in Ede. Gerinkel van koffiekopjes, de laatste afstemming over het programma, papieren rondjes in alle kleuren worden klaargelegd. Dan druppelen de eerste studenten binnen. Iedereen krijgt vier rondjes van dezelfde kleur. Wat daarmee gaat gebeuren blijft nog even een verrassing. We worden welkom geheten door Ton van Bergeijk, docent sociale studies aan de CHE. Hij vertelt dat we vandaag echt van start gaan met de leerwerkteams en dat dit voor de studenten een unieke kans is om stage te lopen binnen de welzijnssector.

Daarna komen de papieren rondjes aan de beurt. Iedereen moet zijn naam en locatie van het leerwerkteam op de rondjes schrijven. Vervolgens moeten we zoveel mogelijk kleuren verzamelen door met anderen een kennismakingsgesprekje aan te knopen. Zo leren we elkaar vast een beetje kennen en zien we wie er in hetzelfde leerwerkteam zit.

Rein de Vries, sectormanager Welzijn van het ROC A12, vertelt over de aanleiding van het starten met leerwerkteams en over de nieuwe uitstroom voor sociaal cultureel werk die gemaakt gaat worden. Daarna vertelt Petra Vreugdenhil, projectleider, kort iets over hoe een leerwerkteam in de praktijk eruit ziet. Ook geeft zij de studenten hun eerste opdracht mee: verzorg een korte presentatie op de officiële opening van het project op 28 september aanstaande.

De studenten gaan nu per leerwerkteam in een aparte ruimte zitten om nader kennis te maken. De praktijkbegeleiders geven een kort overzicht van de activiteiten waarbij de studenten mee gaan draaien en er wordt afgesproken hoe laat de studenten de volgende dagen op hun stageplek verwacht worden.

Als we weer allemaal bij elkaar zijn in de grote zaal vertelt ieder leerwerkteam kort iets over de activiteiten die de studenten uit willen gaan voeren. Dit varieert van kinderwerk in de vakanties tot koken in het wijkcentrum. Veel studenten zijn enthousiast omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor eigen inbreng en eigen creativiteit. Iedereen heeft er zin in om nu echt aan de slag te gaan.

Na een heerlijke lunch wordt het net na het middaguur weer rustig bij Welstede.