Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

14 maart 2013 Teamochtend 6 februari 2013

Woensdag 6 februari was er in Wijkcentrum de Pomhorst (Solidez) in Wageningen weer een Teamochtend van de Leerwerkteams Wageningen en Ede. Deze Leerwerkteams bestaan uit HBO en MBO stagiaires van verschillende opleidingen die binnen een team met elkaar samenwerken. De Christelijke Hogeschool Ede en het Regionaal Opleidingscentrum Ede werken samen in de begeleiding en voortgang van de Leerwerkteams. De meerwaarde van de Leerwerkteams is dat zowel de HBO stagiaires als de MBO stagiaires van elkaar kunnen leren. Er is veelzijdigheid in opleidingen en met elkaar probeer je samen één team te vormen waarin een ieder zich kan ontwikkelen en zijn of haar kwaliteiten kan ontplooien.
Op deze ochtend zijn de leerwerkteams aan de slag gegaan met het oefenen en in de praktijk brengen van hun gespreksvaardigheden en zijn in kleinere groepen de wijk ingestuurd. De opdracht hierbij was om bij de bewoners aan te bellen en hen te betrekken bij de organisatie van het Kinder-en-Oudervakantiekamp door middel van de actie Heitje voor een Karweitje. Deze actie zal worden uitgevoerd op 15 maart door eerstejaars VMBO- leerlingen van het Pantarijn in samenwerking met de vrijwilligerscentrale en Wijkcentrum de Pomhorst (Solidez). De mensen kunnen op verschillende manieren een donatie doen voor het Heitje voor een karweitje. Voorbeelden die ter sprake kwamen zijn boodschappen doen voor de kampgangers, lege flessen inleveren, een financiële bijdrage geven of het doen van klusjes voor geld zoals de auto wassen.
Inmiddels hebben de dichtstbijzijnde dierenarts, de dichtstbijzijnde fietsspecialist en de Woningstichting  ook aangegeven deel te nemen aan deze actie. De achtergrond van deze actie is om de betrokkenheid van de buurt bij het jaarlijkse Kinder- en-Oudervakantiekamp te vergroten. Dit kamp is bedoeld voor ouders en kinderen die niet de financiële middelen hebben om zelf op vakantie te kunnen maar dit wel graag zouden willen. De vaders en moeders van de kinderen organiseren zoveel mogelijk zelf om dit kamp te kunnen realiseren en wijkcentrum de Pomhorst (Solidez) biedt hierin de ondersteuning. Vaders en moeders met hun kinderen die vorige jaren deel namen aan het kamp hebben de onderlinge uitwisseling over de opvoeding als zeer zinvol ervaren.
Het Kinder- en-Oudervakantiekamp vindt plaats van 22 t/m 26 juli en is bedoeld voor de ouders en kinderen die regelmatig het wijkcentrum bezoeken!