projecten, Gelderland, Samen opleiden, Inspiratie Catalogus, Welzijn nieuwe stijl
Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

05 december 2013 Samen Opleiden in de Inspiratie Catalogus Gelderland

In de Inspiratie Catalogus staan voorbeelden van projecten en initiatieven in Gelderland die inspelen
op de veranderingen binnen het sociale domein.
Deze projecten leveren op een vernieuwende wijze bijdrage aan het verbeteren van de samenwerking tussen welzijn en zorg, het stimuleren van actief burgerschap, het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van kwetsbare groepen en burgers en het vergroten van de leefbaarheid binnen wijken, kernen en dorpen.