Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

27 maart 2013 Samen opleiden in de Vallei positief ervaren door mbo- en hbo-studenten

Ede, 19 maart 2013 – Het project ‘Samen opleiden in de Gelderse Vallei’ wordt positief ervaren door mbo- en hbo-studenten. Het project is een samenwerking tussen de CHE, ROC A12 en verschillende welzijnsinstellingen. Doel ervan is om student-welzijnswerkers extra praktijkgericht kennis te laten maken met het toekomstige werkveld. Het project loopt al sinds 2011.

Gera Benschop en Mijnske Boonzaaijer, twee vierdejaarsstudenten SPH aan de CHE, deden onderzoek naar verschillende leerwerkteams vanuit het project. Het onderzoek was gericht op het beeld wat studenten hebben van het werkveld, over vaardigheden die ze denken nodig te hebben, en de voor- en nadelen van een leerwerkteam. In het onderzoek is in het bijzonder de vergelijking gemaakt met een reguliere stage in het welzijnswerk.

Positief
Van elkaar leren. Dat is overkoepelend het meest positieve dat studenten ervaren in leerwerkteams. Van elkaar leren – kwaliteiten én fouten – en elkaar feedback geven ervaren de studenten van de CHE en ROC A12 als prettig. Ook de band die zij opbouwen en het terug kunnen vallen op een gemotiveerd team van medestudenten en welzijnswerkers wordt als positief ervaren. Bovendien merken studenten van het leerwerkteam dat ze gezamenlijk op leuke ideeën komen en dat ze samen meer durven; ten aanzien van bezoekers van wijkcentra bijvoorbeeld.

Verbeterpunten
Het project is nu anderhalf à twee jaar bezig, dus nog redelijk in de testfase. Daarom is het logisch dat er ook verbeterpunten zijn. Vanuit deelnemende welzijnsinstellingen is een aandachtspunt dat mbo- en hbo-studenten tegelijkertijd met hun stage moeten beginnen. Daarnaast zijn vooral de mbo’ers bezig in de uitvoering; hbo’ers zouden daar meer betrokken bij moeten zijn. Mbo- en hbo-studenten verwachten daarnaast soms een wat andere rol van elkaar. Toch verloopt de samenwerking over het algemeen naar verwachting en tevredenheid.

Het project werd in eerste instantie gestart om te handelen naar het steeds veranderende werkveld. Een aantal studenten in de welzijnssector lijkt een verkeerd beeld van de praktijk te hebben, waardoor de eerste baan mogelijk tegenvalt. Daardoor kan de student uiteindelijk voor ander werk kiezen. Ook blijkt de sector vaak minder aantrekkelijk te zijn voor de student en de startende professional. Om dit beeld op te krikken en om geen verkeerde verwachtingen te scheppen, is het samenwerkingsproject gestart.

Deelnemers
Aan het project doen de volgende partijen uit het onderwijs en de praktijk mee. Scholen: CHE en ROC A12. Welzijnsinstellingen: Solidez (Wageningen), Welstede (Ede) en Alleman welzijn (Rhenen).
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Calibris, FCB, POA en Provincie Gelderland.


                              Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
                              Petra Vreugdenhil (pnevreugdenhil@che.nl) T 06-46474723 of kijken op 
                              http://www.che.nl/actiesites/samenopleidenindevallei