Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Samen opleiden in de Gelderse Vallei

Het project ‘Samen opleiden in de Gelderse Vallei’ is een samenwerking tussen Calibris, de welzijnsinstellingen Solidez (Wageningen/Renkum), Welstede (Ede) en de scholen ROC A12 en Christelijke Hogeschool Ede.

Aanleiding

De maatschappij verandert en ontwikkelt zich. Dat vraagt om innovatie en vernieuwing binnen de welzijnssector en daarmee ook binnen het onderwijs. De welzijnsinstellingen zien in de praktijk dat beginnende professionals niet altijd klaar zijn om een goede start te maken. Door een verkeerd beeld van de praktijk valt de eerste baan mogelijk tegen. Dit kan er toe leiden dat er binnen een jaar voor ander werk gekozen wordt. Ook blijkt de sector minder aantrekkelijk te zijn voor de student en die startende professional. Dit ondanks dat er veel praktijk aanwezig is in het onderwijs in de vorm van een stage en afstuderen in het werkveld. De praktijk van binnenuit kennen is daarom van groot belang om na het afstuderen direct en adequaat aan de slag te kunnen.

De genoemde problematiek speelt ook in de Valleiregio Gelderland. De regio heeft daardoor te maken met een (toekomstig) tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel dat toegerust is om antwoord te geven op vragen die vanuit de huidige maatschappelijke ontwikkelingen aan hen gesteld worden.

Oplossingsrichting

Het adequate antwoord op deze problematiek is gevonden in leerwerkteams. Een leerwerkteam is samengesteld uit Mbo- en Hbo-studenten en wordt begeleid door een praktijkbegeleider uit de welzijnsinstellingen, een docent vanuit het Mbo en een docent vanuit het Hbo. Een leerwerkteam gaat aan de slag met een opdracht vanuit de instelling. Een groot voordeel hiervan is dat onderwijs en arbeidsmarkt sterker aan elkaar worden verbonden. Hierdoor kan de zich snel veranderende praktijk met haar opleidingsvragen vertaald worden door de onderwijssector.

Doelstelling en resultaat

De doelstelling van dit project is om door middel van leerwerkteams een doorlopende lijn te ontwikkelen waarbinnen Mbo- en Hbo-studenten en werkgevers welzijnswerk gestalte geven aan een doorlopende leer- en werklijn. Dit arrangement in de regio is bedoeld om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor de sector welzijnswerk in het kader van de nieuwe ontwikkelingen te verbeteren. Door het regionaal aan te pakken zijn de communicatielijnen kort en is de betrokkenheid groot. De projectresultaten zullen zo beschreven worden dat ze overdraagbaar zijn aan anderen in het land. Meedraaien in een leerwerkteam is een unieke manier van stagelopen die veel voordelen biedt voor onderwijs en werkveld.

Projectorganisatie

De opdrachtgevers van dit project zijn de werkgevers en het onderwijs. Het project wordt uitgevoerd door het projectteam onder leiding van een projectleider. Dit projectteam bestaat uit praktijkbegeleiders vanuit de welzijnsinstellingen Solidez, Welstede en Alleman Welzijn, docenten vanuit het Mbo (ROC A12) en docenten vanuit het Hbo (CHE). Een stuurgroep, bestaande uit directeuren, bestuurders of locatiemanagers van de welzijnsinstellingen en scholen, ondersteunt de voortgang.