Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Algemene informatie

Beste collega's, familieleden, vrienden,

Welkom op de website van de verbredingsminor Ontwikkelingssamenwerking met op deze website vooral informatie over de Kenia-reis.

Hier zult u relevantie informatie vinden over de reis en het welbevinden van zowel de studenten als de begeleiders.

In geval van nood kunt u onze gegevens vinden op de betreffende pagina's van deze site.
Dat geldt ook voor het programma, zoals dat gepland staat van dag tot dag.

Speciale aandacht willen we graag vestigen op de pagina's met verslagen-en-foto's.
Elke dag willen we proberen daar iets nieuws op te zetten.
En met we bedoelen we nadrukkelijk de studenten.

Het is een genot om ze bezig te zien met vragen en culturele ervaringen uit een totaal ander continent.
Lees vanuit die bril de verslagen en bekijk de foto's, die voor een groot deel ook door de studenten zijn gemaakt.

Veel plezier.

Hartelijke groet,

Adriaan Oosterloo & Kor van der Helm.