Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Terugblik The Justice Campus / Conference

De week van 7-12 november stond in het teken van recht doen. Tijdens The Justice Campus op de CHE gingen studenten, medewerkers en relaties een week lang op verschillende manieren aan de slag en werden ze uitgedaagd op onderwerpen zoals aanpak mensenhandel, recht op zorg, voedselvraagstuk, duurzaamheid, gelijkheid etc.

Verder was er ruimte voor ontmoeting en eten met daklozen, vluchtelingen en alleenstaanden. We kijken terug op een prikkelende eerste Justice Campus. Deze week werd georganiseerd in samenwerking met Tear voorafgaand aan The Justice Conference. Hieronder een impressie van betrokken sprekers, studenten en docenten.

Terugblik The Justice Conference

Bekijk hieronder de terugblik van The Justice Campus

Rogier Pelgrim, Singer-songwriter

“Als artiest heb ik een podium. Die wil ik gebruiken om aan mijn publiek wat mee te geven. Er zijn zoveel spanningen in de wereld. We zeggen dat iedereen welkom is, maar is dat echt zo?”

Otto de Bruijne, spreker en kunstenaar
“Wie kiest voor justice, kiest niet voor charitas, een zoet gevoel en sentimentaliteit. Wie kiest voor justice, kiest voor de hardheid van het leven.”

Daniël Roos, student sociale studies
“Het idee dat mensen over je beslissen, je manipuleren en ongelijk behandelen, maakt dat wij dachten: Ho, stop. Hier willen we iets aan doen. Dit moet aan het licht komen. Daarom onze presentatie over jongensprostitutie.”

Rebecca Adegeest, 2ejaars student SPH
“Hoe breng je recht in pesten? Deze vraag kwam bij mij op na het zien van ‘In a better world’. In de film kwamen verschillende visies naar voren: Oog om oog, tand om tand; Negeren; de ander de wang toekeren… Maar er moet toch een betere weg zijn?”

Jan Lok over de Jezus’acties met de minor Leiderschap en Discipelschap:
“Praten en denken over Justice, dat is best goed. Maar Jezus ging veel verder . Hij deed. Hij ging naar de hoeren en de tollenaars; Hij roeide door de goot.  In de minor Leiderschap & Discipelschap willen we vooral in de voetsporen van Jezus gaan. Wat zou Hij doen als Hij mij was? WWJDIHWM?  Inderdaad, naar de verguisden en vergruisden van Ede.  Comfortzones bestaan immers slechts in zonnebrillige verbeelding.
En zo gingen studenten met behulp van het netwerk Dien je Stad op pad.  Gewoon, een middag helpen.  Je neus inhalen in plaats van ophalen; je in de tuin laten leiden in plaats van eromheen. En ja, het goot en ja, het stonk. En ja, het was goed.  De ontmoeting met ongeziene mensen, die genoten van sprankjes hulp en liefde. De ontmoeting met de vragen en vooroordelen in jezelf. Steeds bleek timmermanszoon Jezus weer in staat allerlei hokjes uit elkaar te timmeren. De ontmoeting met God zelf. In de ander; in de hoop die je door mocht geven en de kracht die je opeens bleek te hebben. Allen waren we geraakt door de diepte van het geloof, de hoop en de liefde die we mochten proeven en doorgeven.”

Meer inspiratie over recht doen? Lees SCHERP, het relatiemagazine van de CHE, over dit thema.