Anne Pals
  • Anne Pals

Anne Pals

Docent Instituut Professioneel Begeleiden

 
Marieke Ooms
  • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Marianne Verhage
  • Marianne Verhage

Marianne Verhage

Docent Transfer Sociale Studies

 

Instituut Sociale Innovatie

Welkom op de site van het Instituut Sociale Innovatie van CHE Transfer Sociale Studies.

Wat is het Instituut Sociale Innovatie?
Het Instituut Sociale Innovatie richt zich op de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) en de Jeugdzorg. Daar zijn inmiddels grote veranderingen gaande vanwege de drie decentralisaties die per 1 januari 2015 gerealiseerd moeten zijn. De focus van het instituut heeft primair innovatie, dus vernieuwing, als uitgangspunt. Zo kunnen we organisaties en hun medewerkers stimuleren en ondersteunen bij het blijvend leren en in ontwikkeling zijn.

Inspiratiemiddag Onderweg met het Sociale Wijkteam: Leren van Elkaar Food Valley e.o.
Op 27 november 2014 vindt de Inspiratiemiddag Onderweg met het Sociale Wijkteaam: Leren van Elkaar Foodvalley e.o. plaats. Lees hier alles over de Inspiratiemiddag 27 november 2014. De toegang is gratis!

ISI concentreert zich in eerste instantie op die thema’s die samenhangen met de Kanteling van werken binnen de sector WMD en Jeugdzorg. Dit gaat verder dan de transities van de AWBZ en Jeugdzorg. Het gaat om aansluiten bij de visie van de overheid dat iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht (en met het eigen netwerk of met vrijwillige inzet) mee moet kunnen doen aan de samenleving. Dit vraagt een andere manier van ondersteunen van mensen die zorg of hulp vragen. Professionals moet in staat zijn om te zorgen dat mensen zelf (en hun netwerk) in beweging komen. Alleen die mensen die onvoldoende eigen hulpbronnen hebben of waarbij een vrijwilliger niet passend is (veelal mensen met een grote kwetsbaarheid of mensen met zeer complexe vragen) kunnen direct beschikken over professionele hulp. Een en ander vraagt niet alleen een cultuuromslag bij werkers, maar ook bij managers, organisaties, de overheid en burgers. Hierbij wil het ISI ondersteunend zijn.

Wat biedt ISI?
o Advies (meedenken met organisaties/gemeenten rond een vraagstuk)
o Kennisdeling (bv een nieuwsbrief uitbrengen over een thema, een kennisplatform organiseren rond een vraagstuk, een lezing houden op een studiedag etc.)
o Ontwikkeling en implementatie (bv tools en methodieken zoals Dichterbij, een pilot van een landelijk instrument draaien en ondersteunen bij organisaties, vermarkten producten excellente studenten)
o Procesbegeleiding (bv organiseren brainstormbijeenkomst, meedenken met ontwikkeling van een innovatief project, dagvoorzitterschap)
o Scholing (PHBO-s, trainingen zowel maatwerk als open inschrijving, training on the job) - zie het Aanbod

Coördinator
De coördinator van het ISI is mw. drs E.M. (Elize) Lam. Haar mailadres is: emlam@che.nl

Belangrijk nieuws over subsidie/Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)
Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
Hieronder een aantal criteria op een rij:
Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Lees alles over het verkrijgen van subsidie op meer info over verkrijgen van subsidie