Anne Pals
  • Anne Pals

Anne Pals

Docent Instituut Professioneel Begeleiden

 
Marieke Ooms
  • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Johan van Vugt
  • Johan van Vugt

Johan van Vugt

Docent Transfer Sociale Studies

 

Missie

IPB logo

Vanuit onze missie gebruiken we twee metaforen die onze visie kleuren:

1. Organisatie als systeem

Mensen in organisaties hebben talenten gekregen om die in onderlinge betrekking met elkaar optimaal te ontplooien. Deze talenten staan in de context van de organisatiedoelstellingen. Organisaties zijn systemen die naast bewust, verklaarbaar gedrag ook bepaald worden door onbewuste processen waar terdege rekening mee gehouden dient te worden. De begeleider van veranderingen binnen organisaties maakt tijdens de begeleiding ook deel uit van ditzelfde systeem en stimuleert reflectie op het (onbewuste) handelen. Reflectie is namelijk een belangrijk middel tot verandering, niet vanuit de druk van buitenaf, maar meer van binnenuit.

2. Begeleiden als woestijnreis

Het effect van begeleiden is niet onbeperkt. Deze visie is ons te positief. Er zijn “menselijke belemmeringen” en “droevige plekken” in organisaties waarin mensen niet floreren. Soms bestaat begeleiding dan uit het helpen om zowel het individu als het team het te leren uithouden in/bij deze “droevige plekken”. Hierdoor ontstaat dan toch weer nieuwe betekenisgeving. Niet zelden volgt er dan ontwikkeling waarbij oases aangedaan kunnen worden. Zo kan begeleiden een woestijnreis zijn met oases op weg naar een veranderende toekomst.
Het is niet moeilijk om deze twee metaforen te herkennen in onze religieuze bron: de Bijbel.