Anne Pals
 • Anne Pals

Anne Pals

Docent Instituut Professioneel Begeleiden

 
Marieke Ooms
 • Marieke Ooms

Marieke Ooms

Transfer Sociale Studies

 
Johan van Vugt
 • Johan van Vugt

Johan van Vugt

Docent Transfer Sociale Studies

 

Instituut Professioneel Begeleiden

IPB logo

Al jarenlang verleent de CHE diensten aan organisaties op het gebied van begeleiding. Dit gebeurt vanuit de afdeling Transfer van de academie voor Sociale Studies. Die begeleiding varieert van individuele coaching tot het begeleiden van organisatiebrede veranderingsprocessen. Organisaties vragen onze diensten en wij leveren deskundigen op het gebied van begeleiding, zoals coaching, supervisie, teamtraining en organisatieadvies. De laatste jaren is er binnen onze afdeling een nieuwe visie gegroeid op begeleiding binnen organisaties.Hierbij richt begeleiding zich niet alleen op een onderdeel maar we plaatsen de concrete vraag naar begeleiding in een bredere context.

De casus als praktisch voorbeeld

Een casus om te laten zien dat er meer is dan 'u vraagt, wij draaien'.
De begeleidingsvraag vanuit een organisatie in de jeugdzorg was: wat kunnen we doen aan de veelvuldige uitval van jonge professionals die de opleiding tot professional net enkele jaren achter de rug hebben? Het antwoord gaven zij zelf al; het zou begeleide intervisie moeten zijn met als hoofdthema timemanagement. Voor deze intervisie schakelden zij Transfer Sociale Studies in. Via intervisie zouden leervragen op dit gebied beantwoord kunnen worden waar de jonge professionals mee aan de slag konden gaan. Zij zouden dan meer in hun kracht komen te staan en er zou minder energie weglekken (met als gevolg een dreigende burn-out). De vraag om uitval tegen te gaan was natuurlijk heel legitiem.

Of het middel begeleide intervisie nu het goede middel was om het probleem te tackelen was een prangende vraag. Tijdens de intervisie bleek dat er veel meer aan de hand was binnen en buiten de organisatie wat meespeelde in de problematiek.
In onze visie is het belangrijk om niet alleen naar de individuen te kijken, maar ook naar de teams en eventueel de hele organisatie en de ontwikkelingen in de samenleving. Zo kom je tot oplossingen die blijvender zijn.

Om deze visie te concretiseren hebben we een Instituut voor Professionele Begeleiding (IPB) opgericht. Vanuit dit IPB bieden we een aantal mogelijkheden voor begeleiding binnen de diverse lagen van de organisatie in samenhang met elkaar. Hier staat op welke manier we begeleiding voor uw organisatie optimaal en het meest effectief in kunnen zetten. Ook maken we inzichtelijk  welk aanbod er is met betrekking tot begeleiding en opleiding. Het is goed om te vermelden dat er naast directe begeleiding ook allerlei mogelijkheden zijn voor opleiding van uw medewerkers.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ipb@che.nl.

 

 

Wat heeft het IPB vanuit deze visie te bieden?

Hieronder staat in een schema wat het IPB te bieden heeft. Voor de diverse onderdelen is het goed naar de site te gaan waar de omschrijvingen van de diverse onderdelen uitvoeriger is omschreven.

 

Opleiding

Begeleiding

Individu (micro niveau)

Opleiding Supervisie en coaching

Opleiding tot Mediator

 

 Masterclasses:

 • Ontwikkelingsgericht coachen
 • Narrativiteit, verhalen en spelen in begeleiding.
 • Motiverende gespreksvoering
 • Socratische gespreksvoering
 • Kernreflectie

 

Supervisie

Coaching

Loopbaancoaching

 

 

Team (macro niveau)

Masterclasses:

 • Digitale didactiek
 • Werkvormen binnen teamcoaching en training.

Teamcoaching

Training

Begeleide intervisie in groepen

Mediation

Video-interactiebegeleiding

Organisatie (meso niveau)

Master Begeleidingkunde (start mogelijk september 2016)

 Masterclasses:

 • Onderzoeksvaardigheden binnen organisatie coaching.
 • Omgaan met verwaarloosde organisaties

Nulmeting binnen organisaties

Begeleidingskundig onderzoek / organisatie coaching

Organisatie advies

Maatschappelijke en religieuze context (macro niveau)

Masterclasses:

 • Spiritualiteit en ethiek in organisaties

 

 

 

 [1] Digitale didactiek is een substantieel onderdeel hiervan.