Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Bart Cusveller

Lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  

Vera Prins

Student Communicatie

Meer weten??  

Onderwijs en Video

Hieronder staan een aantal links naar interessante links rondom dit onderwerp

De link www.videoresearch.org geeft een mager resultaat. Deze link gaat naar een goede auteur (Jack Koumi, UK) wiens kunde ik nodig moet onderzoeken. Zijn boek: Designing Video and multimedia for open and flexible learning, Routledge Oxon, 2006.

Met mensen uit de SURF Videocommunity, en partners als de VU, RUG en EU samen is de website van VideoActiv gemaakt. Hier is ook een handboek VideoAktiv Handbook on Digital Video and Audio in Education te downloaden met de laatste stand van videogebruik. De RUG heeft er een workshop omheen gezet.

Surf heeft ook een project rond video in 2005 afgerond: klik hier voor de website, ook met handboek en (video)praktijken.

Een ander, zwaarder didactisch document ("Broadband videoconferencing as a tool for learnercentred distance learning in higher education") is hieronder te downloaden (artikel uit 2005, in BJET).

Onderzoek naar technologie en databanken hoort ook rond video. Zie bv de educatieve databank Lorenet en surf eens op repository (oftewel 'databank') of metadatering. Berkeley-onderwijs zien op video? klik hier.

Enkele links rond e-leren en het gebruik van multimedia

Adaptation for a Changing Environment:
Developing learning and teaching with information and communication technologies (2006)

Een website rond leren en conversatie

Phenomenography is wellicht een goede methode voor onderzoek naar video en onderwijs.

VideoResearch in the Learning Sciences heeft al een website, met nog weinig video's.

Surfspace heeft natuurlijk ook veel publicaties en is actueel.

Uitleg in filmpje niet altijd duidelijker dan tekst

Promotie Charlotte van Hooijdonk over multimodale presentatievormen

Wat is de beste manier om informatie weer te geven? Ontwikkelingen in de informatietechnologie hebben deze vraag nieuwe inhoud gegeven. De communicatiewetenschapper Charlotte van Hooijdonk onderzocht hoe je in een geautomatiseerd vraag-antwoord systeem het best een antwoord kunt presenteren, bijvoorbeeld in tekst, plaatjes of film. Ze ontdekte onder meer dat mensen informatie aantrekkelijker vinden als die op verschillende manieren tegelijk wordt aangeboden.

Het onderzoek van Van Hooijdonk maakte deel uit van het NWO-onderzoeksprogramma IMIX, dat beoogt een geautomatiseerd vraag-antwoord systeem te ontwikkelen voor medische informatie. Binnen een deelproject daarvan, IMOGEN, richtte Van Hooijdonk richtte op de vraag hoe informatie het best kan worden gepresenteerd. Ze gebruikte daarvoor verschillende onderzoeksmethoden, zoals mensen antwoorden laten geven op vragen, mensen hardop laten denken en mensen informatie laten leren die op verschillende wijzen wordt aangeboden.

Uit experimenten met instructies voor RSI-preventieoefeningen kwam naar voren dat het voor het leren en uitvoeren van de oefeningen niet uitmaakt op welke wijze de instructie wordt gegeven: door middel van een tekst, een foto of een filmclip. Maar proefpersonen hadden wel duidelijke voorkeuren: over het algemeen vonden ze een filmpje handiger, maar bij sommige oefeningen gaven ze de voorkeur aan een tekst. De instructie "strek uw vingers totdat u een rek voelt" is bijvoorbeeld duidelijker dan een filmpje van iemand die zijn vingers strekt. Een filmpje is dus niet altijd beter dan een tekst.

Onderzoek waarin proefpersonen vragen moesten beantwoorden, wees uit dat mensen die informatie moeten geven door middel van tekst, beeld of animaties al die middelen (ofwel modaliteiten) spontaan inzetten. Wel maken mensen onderscheid in welke modaliteit ze waarvoor gebruiken: een afbeelding die relatief weinig informatie bevat wordt bijvoorbeeld gebruikt bij een tekst met veel informatie, en een afbeelding met veel informatie juist bij een tekst met weinig informatie.

Van Hooijdonk concludeert dat een goede multimodale informatiepresentatie afhankelijk is van het doel van de informatieverstrekking, het soort gebruiker en het type informatie. Niet alle informatie is zomaar van de ene in de andere modaliteit te vertalen. De optimale wisselwerking tussen tekst en beeld is een subtiel proces, dat meer onderzoek behoeft.

Charlotte van Hooijdonk (1980, Hulst) studeerde Communicatie en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (cum laude) en specialiseerde zich in bedrijfscommunicatie en digitale media. Haar promotie-onderzoek voerde ze uit bij de onderzoeksgroep Communicatie en cognitie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Sinds 1 februari 2008 werkt ze als universitair docent bij het departement Taal en communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Noot voor de pers
Charlotte van Hooijdonk promoveert op woensdag 19 maart om 16.00 uur in de Aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2). Titel proefschrift: Explorations in multimodal information presentation. Promotores: prof. dr. A.A. Maes, prof. dr. E.J. Krahmer. Journalisten kunnen een exemplaar van het proefschrift opvragen bij de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen van de UvT, tel. 013 - 466 2000, e-mail persberichtuvt@uvt.nl. Van Hooijdonk is te bereiken via tel. 020 - 598 6559, e-mail cmj.van.hooijdonk@let.vu.nl. Meer informatie over het NWO-programma staat op http://wwwhome.cs.utwente.nl/~theune/IMOGEN. Voor informatie over deskundigen van de UvT, zie www.uvt.nl/webwijs.