Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Bart Cusveller

Lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  

Vera Prins

Student Communicatie

Meer weten??  

VideoHomeTraining

Literatuur video-hometraining / VHT (bron: http://www.nji.nl)

Antonis, M.P.J.. (2003):
Baby´s in beeld. Videohometraining en video-interactiebegeleiding bij huilbaby´s. Maastricht: Universiteit van Maastricht, Faculteit der Gezondheidwetenschappen.

Associatieve Intensieve Thuisbehandeling (2004).
Opleiding Video Home Trainer. Handboek.

Beebe, B e.a. (2005)
Forms of intersubjectivity in infant research and adult treatment. Other Press

Biemans, H. (1989):
'Thuisbehandeling, video en feedbackgegevens', Utrecht: Stichting Promotie Intensieve thuisbehandeling Nederland.

Biemans, H. (1998):
'Videohometraining', brochure Associatie Intensieve Thuisbehandeling.

Cuppen, J. en G. Schepers (1996-1997):
'Sinds ik heb leren kijken, zie ik zo veel. Over videohometraining', Systeemtheoretisch Bulletin 15, 2

Dekker, J.M. (1998):
'Video-hometraining', in: H. Baartman (red.) 'Praktisch-pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen', Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, pp. 38-55.

Dekker, J.M. en H. Biemans e.a. (1994):
'Video-hometraining in gezinnen', Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dinther, M. van (2003):
'Video-homestraining / Video Interactie Begeleiding'. In : J. Bassant en S. de Roos (red.): 'Methoden voor sociaal-pedagogische hulpverleners'. Bussum: Coutinho. p. 157-172.

Eickmans, 1. en J. Kuppens (1992):
'Orion hometraining', in: L. Muller (red.), 'Thuisbehandeling en hometraining', Utrecht: SWP, , pp. 155-162.

Eliëns, M. (2005). Baby's in beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby's. Amsterdam: SWP.

Fukkink, E (2007):
Video-feedback in breedbeeld-perspectief : een meta-analyse van de effecten van video-feedback in gezinsprogramma’s. Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut, 2007.

Hottinga, A. (2003):
'Video in sociaal-agogische situaties'. Soest: Nelissen.

Hooglander, M (1996).
Sprekende beelden. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Janssens, J.M.A.M. & Kemper, A.A.M. (1996).
Uitgangspunten en effecten van videohometraining. Tijdschrift voor orthopedagogiek, vol.35, nr. 4, p.178-193. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Kat, C.N. e.a. (2002) Evaluatie van Video-interactiebegeleiding in een ziekenhuissetting. Amsterdam: Universiteit van Amsteram.

Kemper, A.A.M. (2004).
Intensieve vormen van thuisbehandeling: doelgroep, werkwijze en uitkomsten. Proefschrift, Nijmegen: Universiteit Nijmegen.

Klein Velderman, M. (2005)
'The Leiden VIPP and VIPP-R study. Evaluation of a short-term preventive attachment-based intervention in infancy'. Proefschrift Universiteit Leiden, 24 november 2005.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1988):
'Begeleidingscommissie van de projecten thuisbehandeling (‘hometraining’) in het kader van het aanvullend beleid jeugdhulpverlening 1985-1988. Hometraining: helpen waar het er op aankomt, Rijswijk.

Muller, L. (red.) (1992):
'Thuisbehandeling en hometraining'. Utrecht: SWP.

Muris, P. (1994).
Effecten van video-hometraining: een pilot onderzoek. Gedragstherapie, vol.27, nr.1, p.51-62. Utrecht.

Ravellit, A. en R. Steffens (1999) :
'Verdraait goed'. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Rosmalen, L. van (1997):
'Videohometraining'. Pip, juni 1997.

Verhagen, I. (2003)
Het consultatiebureau in beeld: de videocamera als kwaliteitsinstrument. Dissertatie in het kader van afstuderen voor de Degree of master of Science.

Verhoef, T. (2001)
'In beeld gebracht. Video-interactieanalyse een wijze van begeleiden'. Baarn: HB uitgeverij

Wels, P. (2001):
‘Helpen met beelden. Video in de hulpverlening aan gezinnen’. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Wels, P.M.A. en A.J. Oortwijn: (1992):
'Video-hometraining. Een poging tot wetenschappelijke fundering', Tijdschrift voor Orthopedagogiek 31: 3-21.

Wels, P.M.A. & Jansen, R.J.A.H. (2000).
Videohometraining in gezinnen met een hyperactief kind. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Willems-Goethals, A.E.A. & Verhagen-Kools, I.A.J.M. (1999). En toen zag ik het …..Verslag van 5 jaar VHT/VIB bij Thuiszorg Midden-Brabant. Tilburg: Thuiszorg Midden Brabant.