Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Bart Cusveller

Lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  

Vera Prins

Student Communicatie

Meer weten??  

DigVideoDossiers

Good Practice(bron: surf juli 2009)

Digitale videodossiers

In een digitaal videodossier brengt de student zichzelf in verschillende beroepssituaties in beeld en schrijft over achterliggende keuzes. Dit daagt de student uit te reflecteren op het eigen professionele handelen.

Wat was de aanleiding voor deze practice?

Om als docent zicht te krijgen op de ontwikkeling van studenten op een werkplek, bijvoorbeeld bij een leraren-, hulpverleners- of artsopleiding, baseer je je doorgaans op schriftelijke verslagen en bevindingen naar aanleiding van een bezoek aan de werkplek. Of er wordt gewerkt met rollenspellen en casussen.  Voor studenten die talig niet sterk zijn kan het nadelig zijn om een verslag te maken. Voor een docent is het lezen van de verslagen altijd  ‘een afgeleide van …’. Het blijft moeilijk om een adequaat beeld van de echte capaciteiten van een student te verkrijgen op basis van papier. Het project wil deze problemen oplossen door een flexibel en meeneembaar videodossier breed in te zetten in opleidingen waar het leren in en van praktijksituaties een belangrijke plaats inneemt.

Met welk doel is welk digitale tool ingezet?

Webgebaseerde video is een van de technologieën die het leren kan ondersteunen, in aanvulling op praktische voordelen zoals de toegankelijkheid van het handelen in de praktijk, flexibiliteit in het bijhouden van informatie en het integreren van video in multimediatoepassingen.

Webgebaseerde video kan het onderwijsproces effectief ondersteunen: studenten leren modelgedrag en hun eigen gedrag te analyseren en meer en diepgaand te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren te reflecteren op praktijkervaringen en professioneel handelen en professionele competenties te beoordelen. Tevens krijgen zowel docenten als studenten een goed beeld van de competenties die moeten worden beoordeeld.

Wat heeft de practice opgeleverd voor docent(en) en studenten?

In veertien competentiegerichte opleidingen is in 23 onderwijsexperimenten een web-gebaseerde videoleeromgeving ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

In de experimenten is een infrastructuur neergezet die in toekomstige activiteiten met digitale video gebruikt kan worden, met een gegarandeerd goede beeld- en geluidskwaliteit. Drie vaardigheden van studenten die zij nodig hebben om relevante competenties te verbeteren staan centraal: analyseren, reflecteren, en geven en vragen van feedback. Het analyseren van de videoclips is als zeer nuttig ervaren, zowel het analyseren van modelgedrag als het analyseren van het eigen gedrag. Studenten moeten bedenken waarom zij bepaalde clips selecteren, maar zien ook hoe zij overkomen, en wat goed gaat en wat minder. Wat betreft reflectie zijn zowel studenten als docenten positief: studenten reflecteren meer en diepgaand op hun eigen gedrag.

Resultaten van het project zijn (via www.dividu.nl of www.dividossier.nl) :

-          aangepaste tool DiViDU 1.5 met exportfunctie, ondergebracht bij HB Uitgevers

-          projectwebsite met de opbrengsten

-          WiKi handboek Werken met digiatle videodossiers

-          14 voorbeelddossiers

-          gebruikershandeiding voor studenten en docenten

-          publicaties over gebruik van videodossiers

-          casusbeschrijvingen over gebruik van videodossiers

Zijn er eveluatiegegevens beschikbaar, zo ja op:

Als je deze practice opnieuw gaat gebruiken, ga je dan iets veranderen/bijstellen? Wat?

 

De ervaringen op het gebied van feedback en reflectie zijn niet zo eenduidig. Feedback van docenten, experts of ervaren anderen is zeer gewaardeerd. Peer feedback is ervaren als teveel gericht op het proces, peptalk, om medestudenten te motiveren en een veilige en prettige sfeer te creëren. Studenten hebben meer behoefte aan inhoudelijk accurate feedback. Peer feedback die niet wordt aangestuurd, waarvan deelname vrijwillig is en die alleen wordt gebruikt door de ontvanger zelf, lijkt minder effectief voor het leerproces.

Dat betekent dat feedback van medestudenten duidelijk moet worden aangestuurd en moet worden gebruikt in de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van feedbackbijeenkomsten. Feedback door de docent op zowel het videomateriaal als de reflecties van de studenten is ook gewenst. Als docent moet je je expertise de studenten niet onthouden.

Wat zijn nog openstaande vragen waar je nog geen antwoord op hebt?

De techniek van DiViDU 1.5, en dan met name de integratie van het videogedeelte, zou wat meer up-to-date kunnen worden gemaakt.

Heb je adviezen aan een docent die iets dergelijks wil gaan doen?

Probeer het uit in een beperkte context (weinig studenten, kleine module van de opleiding). Er zitten veel aspecten aan het digitale videodossier die het leren krachtig kunnen ondersteunen, maar dus ook kunnen ontregelen. Experimenteren voordat het wordt geïmplementeerd in een opleiding, is dus een must.

Demo: http://www.dividossier.nl