Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Bart Cusveller

Lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  

Vera Prins

Student Communicatie

Meer weten??  

Film & Filosofie

Eerst een aantal announcements rond FILOSOFIE & FILM
Het Ned. Genootschap voor Esthetica heeft een eigen werkgroep Film & Filosofie, en kent een online tijdschrift.
Een andere, meer levensbeschouwelijke, weblog die ik rond film & filosofie tegenkwam is die van Huub Mous.
De filosofenblog van Uitgeverij Boom bespreek hier ook een recente film.
Cinetext is een website op het grensvlak film en filosofie ( http://cinetext.philo.at/ ). 


Enige inhoud
Er is een boek verschenen over de filosoof Stanley Cavell die veel nadacht over films: hier een recensie in een webtijdschrift over cultuur. Inmiddels zijn er diverse boeken in Vlaanderen en Nederland verschenen over filosofie en film. Ik noem deze:

Johan Swinnen (red.)

206 pagina's

Academic & Scientific publishers

Mei 2010 (heruitgave)

Diverse auteurs

256 pagina's

Buijten en Schipperheijn B.V., Drukkerij

September 2011

Pieter d'Hoine

287 pagina's

Uitgeverij Klement

Februari 2009

Luc Deneulin & Johan Swinnen (gesprekken)

184 pagina's

Academic & Scientific publishers

Oktober 2011


Een boek van Vlaams/Rotterdamse bodem over film en filosofie is Filosofie & Film Vivre la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2005)
. (NB de eerste google hit op filosofie & film, op een totaal van 2 miljoen hits, juli 2007).

Het NRC schreef een artikel bij de dood van de beeldtheoreticus Baudrillard (2007), en de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling schreef dit over Surrealisme, Filosofie en beelden.


Activiteiten in het onderwijs
Najaar 2007 geeft een zekere drs. Ouweneel in 't Hoogt een aantal reflecties op een achttal films. In Leiden begonnen enkele enthousiasten een Zin in Film - programma. In Rotterdam heeft de faculteit Filosofie filmkijken opgenomen in hun bachelorprogramma. Deze traditie hebben ze al enige jaren. De RUG heeft in haar vitrine een recensie rond dit thema staan, en de UvA kent eveneens een reflectief filmprogramma. Het Soetebeeck-programma kent ook aandacht voor film en filosofie (najaar 2007).
Klik hier voor een link naar een module van de Universiteit van Leiden rond film en filosofie.

Kennisnet kent voor docenten Filosofie al jaren een community, met een filmkijkopdracht (rechtsboven in Word). De Nassau Scholengemeenschap te Breda heeft ook een kijkopdracht op internet staan, compleet met links. Een echte 'filmwijzer'.


Tot slot
Mediawijzer, een platform van reformatorische christenen, geeft een RD-verslag weer van een dag Reformatorische filosofie & film (2007). Vanzelfsprekend noem ik hier dan ook de filmsite van CVKoers, ook uit christelijke kring, die bezinning op films beoogt.

Beweging, een wijsgerig tijdschrift, geeft hier een recensie van het boek Catching Light. Looking for God in het Movies, van Roy M. Anker. Een buitenlandse counterpart-site van CVKoers is deze, met veel info over film en filosofie (in die volgorde).