Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Bart Cusveller

Lector Verpleegkundige Beroepsethiek

Meer weten??  

Vera Prins

Student Communicatie

Meer weten??  

Mediawijsheid

Voor (externe) opgave: zie www.kiesopmaat.nl

Mediawijsheid, de wereld van de moderne media (1945-2015)

Een medium is een middel tussen zender en ontvanger: een kleitablet of hiëroglief, een postduif of oorkonde, een boek of brief, telegraaf of telefoon, krant, radio en tv, allemaal oude middelen om te communiceren, te informeren en te entertainen. Moderne media zijn de communicatiemiddelen van na 1945, dus computers, smartphones, playstations enzovoorts.

In Mediawijsheid, de wetenschap van de moderne media, leer je hoe tussen 1945 en 2015 media ons leven beïnvloedden, ten goede en ten kwade.
We genieten er iedere dag van, maar ze zijn ons ook de baas geworden. Zelfs werden de opstanden in de Arabische lente door telefoons veroorzaakt. Hoe kan dat? Media kunnen je manipuleren, verslaven, stress bezorgen, maar ze helpen je ook om je netwerk te onderhouden, bij te blijven, je te ontspannen. Wat moet je daarvan vinden? Over de werking en de macht van moderne media gaat Medialiteracy. En minor voor studenten die in de toekomst geïnteresseerd zijn.

Waarom is dit filmpje aansprekend en waarom ook niet?

Steeds meer worden wij bepaald door het internet en internettoepassingen. Dagelijks zijn wij online en connected. In deze minor leer je overzichtelijk de uitgebreide wereld van de media te kennen. Je maakt kennis met de geschiedenis van de TV en het internet, je leert termen als  ‘augmentedreality’ en ‘virtual reality, je werkt een media-opdracht uit.
 
De minor bestaat uit drie onderdelen:
I. Medialiteracy: is cognitief (deel van praktische minor)
II. Mediawijsheid betreft inzicht  (normen, waarden, niet te ethisch)
III. Mediaeducatie (mediakunde) is een toepassing (niet alleen media-educatief)

In KOM-aanbod: MediaWijs – 15 EC – blok 1 en 2 / semester 1 LET OP: geen overlap!
a. Filmbeschouwing  L – laat geprogrammeerd (dinsdag- en woensdagmiddag)
b. Mediawijsheid  V – vroeg geprogrammeerd (maandag- en dinsdagmiddag)

STUDIEBELASTING

Lessen (40 sbu)(maandagmiddag)
Contacturen: 26 uur (werkcollege: 7 weken x 2 uur / hoorcollege: 6 weken x 2 uur)(incl intro en afsluiting)
Voorbereiding lessen: 7 uur (readerteksten/film online)

Practicum (20 sbu)(maandagmiddag)
Workshop organiseren: 17 uur (6 weken x 4,5 uur)(workshopmiddag & reflectie)
Workshop volgen: 3 uur (2 uur & reflectie)

Project Media Maken (110 sub)(dinsdagmiddag)
Voorbereiding eindpresentatie/advies: 10 uur
Extra ondersteuning (training Wordpress): 20 uur
Project (ontwikkeling, uitvoering, afronding): 70 uur
Coaching (met docent): 10 uur (5 weken x 2 uur)

Afronding (40 sbu)(thuis)
Interactief werkstuk (media - analyse + eindverslag, individueel): 20 uur
Tentamenvoorbereiding (open en gesloten vragen): 20 uur

Totaal: 210 sbu

WERKWIJZE / BEGELEIDING

Er is in het programma sprak van een aantal vaste onderdelen, elke maandag- en dinsdagmiddag:

Werkcollege (met docent, intro & 6 bijeenkomsten, 21 uur)(WC)
Elke maandagmiddag komen hier de lopende zaken voorbij, bespreken we te houden presentaties en de teksten, geven we handen en voeten aan de opdrachten en aan het proces op de dinsdagmiddag.

Coaching (met docent, 5 bijeenkomsten)(in een kleine groep van 12, 10 uur)
Dit is bedoeld als een vorm van intervisie en begeleiding bij je proces, in samenhang met het werkcollege. In groepen van 4 bespreken jullie de voortgang. Kan zo mogelijk met studenten die je kent en kan gekoppeld worden aan de volgende opdracht.

Project MEDIA MAKEN (groepswerk, zonder docent, 110 uur)(groep van ongeveer 4-5)
Deze verplichte bijeenkomst op dinsdagmiddag gebeurt op basis van een opdracht. Hier voer je met opleidingsgenoten (grotendeels: voor zover mogelijk) een opdracht rond een thema uit.

Hoorcollege (met (gast-)docent, 7 bijeenkomsten, 14 uur)
Een verplichte serie lessen over inhoudelijke thema’s, de eerste zes maandagmiddagen, als rode lijn en eerste verkenning van het veld, maar ook als verdieping rondom de toetsstof en als middel om tot verdieping van je werkstuk te komen.

Speciale activiteiten (werkbezoeken etc.)(WL): … (zelf te regelen)

TOETSING

Het eindcijfer bestaat uit twee deelcijfers:

1)     Interactief werkstuk (individueel, zo mogelijk beroepsgerelateerd) (3 EC/80 sbu/weging 50%)

2)     Project MEDIA MAKEN (presentatie/advies, n.a.v. reële opdracht, workshop, groepscijfer) (4 EC/130 sbu/ weging 50%).


1) Interactief werkstuk

Gedurende de zeven weken maak je een werkstuk waarin je zelf een eigen gekozen thema uit de mediawijsheid uitwerkt. Voorop staat de interactie van tekst en beeld. Daartoe gebruik je de 6 colleges, ondersteunende praktijklessen in het Medialab en de omgeving van WordPress. Zo wordt je eigen mediavaardigheid zichtbaar. Het inhoudelijke thema moet in je eigen werkveld te gebruiken zijn en de inhouden van de colleges worden erin meegenomen. In de eerste weken bespreek je dit met de groep / coach.

In dit werkstuk reflecteer je ook op je eigen ontwikkeling. Ook beschrijf je de ontwikkeling middels het project en de workshop(s). Een uitgebreide toelichting van de reflectie in dit werkstuk staat hieronder.

Reflectie

Het onderdeel reflectie is beperkt: beschrijf in minimaal 500 woorden je ontwikkeling. Wat heb je geleerd en hoe verhoudt zich dat tot je beroep. Waar liggen leermomenten en waar liep je tegen zaken op, persoonlijk of professioneel? Bespreek hierin ook uitgebreid hoe je het geleerde kunt gebruiken in jouw specifieke vakgebied. Wat heb je geleerd in deze minor en hoe kun je dit in de praktijk brengen?

Dit onderdeel (II Mediawijsheid) betreft inzicht en gaat over de ethiek. Er zijn zes coachingsmomenten die dit begeleiden, met aandacht voor beeld, geluid en literatuur. Het product wordt begeleid door twee vaste docenten (Bom - Van Grootheest) die ook dit onderdeel beoordelen.

2) Project Media Maken

In het project ga je met een groep zelf de vele facetten van een medium en de media ervaren door ontdekkend te leren. Je kiest of krijgt een opdracht waarbinnen je werkt aan je doelen. Een externe partij geeft de opdracht, geeft jullie een een fysieke werkruimte en beoordeelt jouw/jullie oplevering.

Dit onderdeel (III Media educatie of mediakunde) is de toepassingskant van deze minor. In het project Media Maken werken studenten samen voor een opdrachtgever - een school of omroep - om iets innovatiefs te maken. Op een aantal dinsdagmiddagen werk je in een mediale omgeving (omroep, krantenuitgeverij, studio) de opdracht uit.

Voorbeelden:

 • Maak een (eenvoudig) tv-programma (i.s.m. Omroep Ede en onze CHE studiofaciliteiten).
 • Lever een digitaal advies aan een landelijke jongerenorganisatie over mediawijsheid, en lever materiaal.
 • Maak een virtuele omgeving op second life waarin je beelden deelt.
 • Ontwikkel een programma voor de Rijdende School (kind en media). Kies zelf een medium die dit programma ondersteunt of bevat.
 • Ontdek door een uitgevoerd studioproject wat manipulatie is, mogelijk uitgezonden binnen een website die zich richt op de doelgroep van 11 en 12-jarigen.
 • Lever voor de organisatie Welstede te Ede een medium die jongeren kan gaan bereiken.
 • Ontwikkel een podcast over een eigen gekozen media-onderwerp die via de filmwebsite beschikbaar komt voor leerkrachten van basisscholen.

Voorbeelden uit 2013-2015:

 • Maak een studie van mogelijke graphs en presenteer de drie beste digitale programma's.
 • Doe onderzoek naar de mediawijsheid van leerlingen en geef een advies met een cursus voor de docenten.
 • Lever een advies voor een multimediaal kennismakingspakket voor nieuwkomers in een stad.
 • Construeer de inhoud van een boek in een lesomgeving met multimediale aspecten.
 • Maak enkele instructiefilms en een promo rondom de mogelijkheden van een mediatheek.
 • Maak met leerlingen een TV-programma voor de lokale omroep (o.a. via trainingen).
 • Maak een cursus voor Havo 5 rond animatie, met een open cource tool.
 • Schrijf interactieve reviews en maak films voor een game-website & advies over de inrichting.
 • Geef een cursus Nieuwe Media aan leerkrachten, inclusief lesbrief en advies.
 • Maak een promo voor een basisschool en geef advies over het gebruik.

Workshop(s)

Elke groep maakt subgroepen die ondersteunt worden middels workshops en trainingen. Zo kan er bijvoorbeeld een workshop plaatsvinden over het maken van een betere Wordpressomgeving, het inrichten van een site, het hanteren van de camera of het gebruik van audio met een softwaretool. Groepen organiseren zelf een workshop voor anderen in deze minor. Aan het begin van de cursus (week 2 en week 3) wordt geïnventariseerd.

HERKANSING

De herkansing van de open vragen vind binnen enkele weken plaats. Een 6 is voorwaarde voor het vervolgen van deze minor. Voor deze hele minorafronding geldt de centrale regel: afronding in de hertoetsweek van het blok daarna. Voor verdere randvoorwaarden: zie de OER (op de SharePointsite van de minor).