René Erwich

Lector Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Sabine van de Heijden

Opleidingsdocent Academie voor Theologie

Meer weten??  

Theologie

Als hbo-theoloog maak je van je geloof je beroep!

In heel verschillende contexten kan een hbo-theoloog worden ingezet; dat weten we op de CHE als geen ander. Al sinds ’90 leiden we vakmensen op en rusten we hen toe om functies tevervullen in kerkelijke gemeenten, bij missionaire of diaconale organisaties. Daarnaast hebben hbo-theologen werkgevers gevonden in de media, het onderwijs, de wijk en elders in de sector. Vanuit die (pioniers-)plekken hebben hbo-theologen de uitdagende taak Gods liefde zichtbaar te maken in deze tijd.

‘Ik zie mensen met een droom, een passie, een roeping, een diep gezamenlijk verlangen om juist in deze tijd te zoeken naar nieuwe manieren, vormen en woorden om Gods Koninkrijk hier op aarde te vertegenwoordigen. Ik zie een nieuwe beweging waarin ontdekt wordt hoe we kerk zijn in deze tijd.’
Dorina Nauta - Missie Nederland 


Godsdienst Pastoraal Werk
Als hbo-theoloog help je jong en oud met geloofs- en levensvragen. Je werkt samen met vrijwilligers en professionals binnen en buiten de kerk. Je bent dus een echte teamspeler. Vanuit de kerk of een christelijke organisatie coach je christenen om hun geloof handen en voeten te geven in de samenleving. Je helpt lokale kerken om Gods liefde zichtbaar te maken in hun eigen omgeving. Omdat je werkt in een steeds veranderende omgeving, ben je altijd aan het pionieren. Kortom: een boeiende studie en een uitdagend beroep. Deze opleiding kan je in voltijd of deeltijd volgen. 


Leraar Godsdienst Levensbeschouwing
Als leraar Godsdienst of leraar Levensbeschouwing sta je voor de uitdaging om voor de klas aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Je hebt hart voor tieners en je bent niet bang voor hun kritische en eerlijke vragen. Je wilt kennis overdragen, leerlingen inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met levensbeschouwelijke vragen. Daarbij heb je natuurlijk oog voor hun persoonlijk leven. Je geeft les over God, geloof en wereldreligies en daagt tieners uit om na te denken over wie ze zijn en welke keuzes ze maken. Als godsdienstleraar ben je hierin een voorbeeld voor je leerlingen. Met een tweedegraads lesbevoegdheid geef je op christelijke scholen les aan de eerste, tweede en derde klas van het havo en vwo, of op het vmbo. Wil je werken in het godsdienstig vormingsonderwijs op een openbare basisschool? Dan kun je aansluitend op je opleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing het lesprogramma GVO volgen. Deze opleiding kan je in voltijd of deeltijd volgen. Wil je je eerstegraads bevoegdheid halen dan kan je de master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing doen.


Kenniscentrum voor professionals
Theologie in Ede staat voor meer dan alleen voor onderwijs op hoog niveau. Wij vormen ook een kenniscentrum voor Theologie. Vanuit CHE voor Professionals bieden wij cursussen, post-hbo opleidingen en trajecten op maat aan voor professionals, christelijke organisaties, gemeenten en kerken.


Lectoraat Theologie
Het onderzoek dat het Lectoraat Geestelijk Leiderschap doet heeft als thema ‘Handelen in hoop: geestelijk leiderschap en christelijke presentatie in een post-christelijke samenleving.’ Door onderzoek op dit terrein in verbinding met het onderwijs en de beroepspraktijk wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de doordenking van belangrijke thema’s rondom leiderschap.