René Erwich

Lector Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Robert Doornenbal

Lid kenniskring Geestelijk Leiderschap

Meer weten??  

Sabine van de Heijden

Opleidingsdocent Academie voor Theologie

Meer weten??  

Theologie

Als hbo-theoloog maak je van je geloof je beroep!

In je werk help je (jonge of oudere) mensen bij geloofs- en levensvragen.Je wordt bijvoorbeeld kerkelijk werker, jeugdwerker, pastoraal werker, voorganger, missionair of diaconaal werker of godsdienstleraar. Dit vraagt een grote persoonlijke betrokkenheid. Tijdens de opleiding verdiep je je in de Bijbel en maak je kennis met een verscheidenheid in geloofs- en kerkelijke richtingen. Je krijgt les van goede, vaak bekende, docenten en je volgt boeiende stages.

Opleidingen
Bij de Academie Theologie kun je de hbo-opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing volgen, beide zowel in voltijd als in deeltijd. Daarnaast is er een kopopleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing voor studenten met een opleiding theologie die een baan hebben of zoeken in het onderwijs. Wil je je eerstegraads bevoegdheid halen dan kan je de master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing doen.

Kenniscentrum voor professionals
Theologie in Ede staat voor meer dan alleen voor onderwijs op hoog niveau. Wij vormen ook een kenniscentrum voor Theologie. Vanuit het Transfer Theologie bieden wij cursussen, post-hbo opleidingen en trajecten op maat aan voor professionals, christelijke organisaties, gemeenten en kerken.

Lectoraat Theologie
Het onderzoek dat het Lectoraat Geestelijk Leiderschap doet heeft als thema ‘Handelen in hoop: geestelijk leiderschap en christelijke presentatie in een post-christelijke samenleving.’ Door onderzoek op dit terrein in verbinding met het onderwijs en de beroepspraktijk wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de doordenking van belangrijke thema’s rondom leiderschap.