Aart Jongeman klein
  • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
  • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
  • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Mens-en-Organisatie

Opleidingen
De Academie Mens & Organisatie biedt de voltijdopleidingen Human Resource Management (HRM) en Bedrijfskunde MER (BKM).

Als Bedrijfskundige houd je je bezig met het verbeteren en vernieuwen van de processen binnen organisaties. Je beschikt over een veelzijdige set aan vaardigheden en kennis en bent daarmee en breed inzetbare professional.
Ook als HRM-er ben je bedrijfskundig onderlegd en wel met een sterk mensgerichte focus: je begeleidt mensen in hun loopbaan en bent gesprekspartner voor management en medewerkers.
Professionals en relaties 
Transfer Mens & Organisatie biedt (post-hbo)opleidingen, cursussen, advies, training en onderzoek aan op bedrijfskundig vlak. We bieden cursussen aan op open inschrijving en ook maatwerkopleidingen en –advies behoren tot de mogelijkheden.

Lectoraat
Het lectoraat Mens & Organisatie wil bijdragen aan de ontwikkeling van een mensgerichte bedrijfskunde met het oog op een duurzame samenleving. De leidende vraag is hoe een bedrijf of instelling zijn bijdrage aan het geheel van de samenleving verder kan optimaliseren. Wij zijn er van overtuigd dat de medewerkers in de organisatie niet een middel zijn, maar de mentale eigenaars van die doelen. Hoe dat eigenaarschap bevorderd kan worden staat in het centrum van onze aandacht.
Samenwerken
Als Academie bieden wij ook projecten waarin onze studenten een rol spelen. Denk aan stages en afstudeerprojecten, advies- en onderzoeksprojecten, studentcompanies etc. De opbrengst is drievoudig:
1. de studenten krijgen de kans zich in de praktijk te ontwikkelen
2. de betrokken organisaties profiteren van de opbrengst van de projecten en de door studenten ingebrachte kennis
3. en door samen op te trekken sluit ons lesprogramma beter aan bij de bedrijfsvoering in organisaties.
Daardoor studeren juist die ondernemers, adviseurs, en managers af, waar het werkveld behoefte aan heeft.